Författare: maxx

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding är ett perfekt sätt att stärka sammanhållningen och öka motivationen på ert företag. Oavsett företagets storlek så är teambuilding en rek

Allt om kick-offer

Allt om kick-offer

Ska du arrangera en kick-off? Då har du hittat helt rätt! Nedan kan du lära dig mer om både begreppet kick-off och hitta inspiration kring aktiviteter

Inspiration ökar motivation

Inspiration ökar motivation

Att vara inspirerad på sin arbetsplats ökar motivationen hos medarbetarna att göra ett så bra jobb som möjligt. Experterna menar att det är lika vikti

Avdrag och bidrag

Avdrag och bidrag

Att arrangera aktiviteter för medarbetare, ta del av andras konferenser eller att arrangera konferenser är lika viktigt för mindre som för större före

Vikten av kompetensutveckling

Vikten av kompetensutveckling

Ett perfekt sätt att öka sammanhållningen och medarbetarnas kompetens på samma gång. Så sammanfattas ofta begreppet kompetensutveckling av olika exper