Vikten av kompetensutveckling

Vikten av kompetensutveckling

Ett perfekt sätt att öka sammanhållningen och medarbetarnas kompetens på samma gång. Så sammanfattas ofta begreppet kompetensutveckling av olika experter. Nedan kan du läsa ännu mer om fördelarna med kompetensutveckling.

Fördelar med kompetensutveckling

Utöver att öka sammanhållningen och medarbetarnas kompetens bidrar också kompetensutvecklingen till att öka arbetsmoralen hos organisationen. Det innebär att företaget kan bli mer tidseffektivt av att investera tid i kompetensutveckling. Dessutom är företag som erbjuder kompetensutveckling mer attraktiva på arbetsmarknaden generellt.

Att erbjuda kompetensutveckling kan också göras nästan helt kostnadsfritt. Exempelvis kan företaget arrangera intern kompetensutveckling i form av att medarbetarna får föreläsa för varandra om sina expertområden. På det sättet behöver ni inte hyra in externa föreläsare. Dessutom går det att kombinera extern kompetensutveckling med att arbeta med teambuildingövningar och interna föreläsningar också. Alla varianter är bra nog.

Det finns forskning på att medarbetare som med jämna mellanrum får delta i någon form av kompetensutveckling stannar kvar på sin arbetsplats längre en annars. Det skulle kunna bero på att medarbetaren känner att företaget investerat i personen ifråga och därför stannar kvar. Det skulle också kunna bero på att de genom att delta hittade nya utvecklingsmöjligheter inom sitt område.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers