Varför är företagsevent viktiga?

Varför är företagsevent viktiga?

Oavsett om ditt företag är stort eller litet så kommer diskussioner om företagsevent och aktiviteter av olika slag dyka upp förr eller senare. I följande text kan du läsa mer om varför företagsevent är viktiga, vilka aktiviteter och upplägg som kanske är att föredra och hur det kan påverka arbetsmiljön på ditt företag.

Om vikten av att anordna ett företagsevent

Ett företagsevent kan tidsmässigt innebära allt från ett par timmars aktivitet till flera dagar. Det beror dels på hur stort företaget är och vilken ekonomi företaget har samt deltagarnas engagemang. Om ditt företag är ett stort företag med flera avdelningar och planen är att ni ska genomföra gemensamma aktiviteter kanske det är att föredra att lägga eventet under ett längre pass, exempelvis en heldag plus middag. Om företaget är mindre eller om det till exempel en viss avdelning på företaget som ska ha ett event då kan det räcka med ett par timmar.

Det finns förstås olika syften med olika upplägg. Men, den gemensamma nämnaren är ofta att ge medarbetarna en möjlighet att lära känna varandra bättre. Med det som ledord finns det en mängd olika vägar att gå och forskningen visar att en viss mån av gemensamma aktiviter faktiskt ökar sammanhållningen på en arbetsplats. Samtidigt som det också finns vissa aspekter att ha i åtanke. Till exempel är det lättare att få medarbetare att vilja vara med om åtminstone delar av aktiviteten är förlagd under deras normala arbetstid. På så vis kan de som har många fritidsaktiviteter eller liknande fortfarande hinna med det. Det finns också vissa experter som menar att det är bra om en del av medarbetarna är med och planerar aktiviteten så att det inte bara är en ledningsgrupp som planerar.

Några förslag på aktiviteter

Några aktiviteter som de flesta företag har råd med är exempelvis att bjuda medarbetarna på lunch eller middag. Kanske i samband med en intern konferens av något slag eller externa aktiviteter. För företag med mer omfattande budget kan det röra sig om allt ifrån att alla anställda åker iväg på en gemensam kick-off utomlands, till middagar, till konferenser, till andra mer omfattande aktiviter. Oavsett omfattning finns det tips och trix för att genomföra ett lyckat evenemang. Exempelvis om ni vill synliggöra ert evenemang lite extra kan det vara värt att ta hjälp utifrån. Samma sak gäller förstås om ni vill ta hjälp med catering eller underhållning.

Att som ledningsgrupp visa att ni är beredda att prioritera alla anställda och ge dem “det lilla extra” gynnar definitivt företaget som helhet. De får medarbetarna att både lära känna varandra bättre och öka motivationen till att göra sitt bästa för sin arbetsplats. Att lära sig nya saker tillsammans eller att utveckla gemensamma intressen gynnar också arbetsplatsen som helhet i det långa loppet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers