Chefutbildningar & Kompetensutveckling

Chefutbildningar & Kompetensutveckling

Många tror att utbildning endast behövs innan arbetslivet i form av högskole- och universitetsutbildning. Detta är stämmer dock inte. Senare i karriären och framför allt för chefspositioner krävs en viss typ av kompetens. Utbildning är det bästa sättet att skaffa sig denna nödvändiga kompetens. Det är däremot få personer på chefsnivå som har tid att studera på heltid under en längre tid. Därför är en Executive MBA det bästa alternativet för dig som vill gå en chefutbildning eller en liknande kompetensutveckling. Här får du reda på allt om denna utbildningsform.

Vad är en Executive MBA?

En MBA står för Master of Business Administration vilket är en företagsekonomisk utbildning för yrkesverksamma. En Executive MBA bör ej förväxlas med en vanlig MBA. Båda är en högre utbildningsnivå för personer som redan har en universitetsutbildning. Båda utbildningarna ger en kvalificerad vidareutbildning, men den stora skillnaden är att en Executive MBA är skräddarsydd för mer erfarna chefer på executivenivå medans en vanlig MBA främst riktar sig till yngre yrkesverksamma. Under en vanlig MBA är sker utbildningen oftast på heltid under 1-2 år och den mer akademiskt inriktad. Det är få chefer som har viljan och möjligheten att vara borta från jobbet under så lång tid. Därför är en Executive MBA är upplagd så att den går att kombinera med ett heltidsjobb och familj. Undervisningen är mer praktiskt inriktad och sker oftast i koncentrerade moduler på ett par dagar med ett par veckor mellan varje modul. Detta gör att det går att kombinera ett tidskrävande chefsjobb och Executive MBA-studier. En Executive MBA syftar främst till att ge fördjupade strategiska kunskaper inom ledarskap, innovation, affärsutveckling och finans. Detta för att bli en bättre chef och hjälpa organisationen och dina medarbetare att växa.

Vem bör gå en Executive MBA?

En Executive MBA lämpar sig för seniora personer med chefsbefattning inom både offentlig och privat sektor. Denna typ av chefs- och kompetensutveckling passar dig som har lång arbetslivserfarenhet och med flera år som chef eller specialist. Du bör även vara involverad i organisationens strategiska arbete. För att gå en Executive MBA bör du ha en akademisk examen sedan tidigare, eller motsvarande kunskaper, och du vill nu avancera i karriären genom att öka din kompetens och kunskap. Världen är föränderlig och detta ställer nya krav på chefer. Samhällsutvecklingen och digitaliseringen har stor påverkan på samtliga branscher och affärsmodeller. Detta ställer nya krav på ledningen och chefer. En Executive MBA är ett sätt att vidareutbilda sig för att möta dagens komplexa och ständigt föränderliga värld.

Fördelar

Det finns många fördelar att vidareutbilda sig med en Executive MBA. Du får ta del av akademiska teorier som du kan applicera direkt på ditt ledarskap. Du tränar analytisk förmåga som är nödvändig för att du ska kunna utveckla organisationen. Med andra ord är utbildningen en investering både i din karriär och för företaget. Utbildningen sker med andra chefer, ofta från en mängd olika branscher. Detta ger intressanta diskussioner och du får ett bredare perspektiv på verksamhetsproblem. Dessutom skapas ofta viktiga och värdefulla nätvärk under denna typ av utbildning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers