Olika format på konferenser

Olika format på konferenser

Det finns en uppsjö av olika format på konferenser i Sverige och i världen. Om du behöver mer inspiration och information om vad en konferens är och hur du kan skapa en konferens som passar ert företag så är det här en text för dig.

Begreppet konferens

Med konferens menas en större sammankomst för företag. Den här typen av sammankomst kan vara både intern och branschöverskridande. Oavsett vilken form konferensen har är det inte ovanligt att den innehåller åtminstone någon form av föreläsning, debatt och/eller diskussion. Oftast är syftet med sammankomsterna att deltagarna får möta sina kollegor eller andra verksamma inom branschen för att diskutera olika saker tillsammans.

Interna konferenser behöver inte innebär att det handlar om en större sammankomst utan det kan lika gärna innebära att kollegorna på samma avdelning eller det mindre företaget samlas för att diskutera och arbeta utanför den vardagliga verksamheten. Samtidigt bör den här formen av konferenser vara minst lika förberedda som större konferenser.

Vanliga konferenser

Det vanligaste sättet att mötas på i större sammanhang och över branschers olika gränser är via konferenser. Samtidigt kan det också vara vanligt med mindre konferenser som nämnt ovan. Det vanligaste upplägget hos större konferenser är att konferensen sträcker sig över mer än en dag, att deltagarna ges möjlighet att diskutera och delta aktivt på olika sätt samt att det förekommer någon form av kompetensutveckling eller liknande.

Andra sammanhang där konferenser är extremt vanliga är för forskare och vid universitet. Exempelvis är det vanligt att forskare från samma område träffar forskare från andra länder på konferens. Universitet och högskolor är också oerhört vanliga platser för konferenser. Vid den här typen av konferenser uppmanas forskare på området att presentera sin nya forskning samt att leda debatter av olika slag. Sedan är det fritt fram för alla verksamma inom området att delta. Genom konferenser knyter forskare kontakter och uppdaterar varandra om hur deras forskningsområde ser ut i dagsläget.

En annan form av konferens som också är vanlig både på företag och på universitet och högskolor är seminarier. Seminarier är närbesläktade med konferenser som begrepp och i sitt genomförande. Vissa konferenser består till stor del av seminarium av olika slag. Ett seminarium, till skillnad från en konferens används som en egen punkt främst i mindre sammanhang. Ofta har ett seminarium ett mer överskådligt antal deltagare.

Inspiration, tips och trix

Oavsett om du sitter i startgroparna för att planera en stor konferens för flera deltagare eller om du ska arrangera ett mindre seminarium av något slag så är det viktigt att ha några saker i åtanke. Dels är det viktigt att hitta intressanta föreläsare till ditt seminarium eller din konferens och dels är det viktigt att planera så lokal, tema och ungefär hur många deltagare som ska bjudas in i god tid. Konferenser arrangeras ofta på anläggningar av olika slag, bygdegårdar, spaanläggningar och hotell är också vanligt förekommande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers